Y Glorian

Y Glorian

Gaerwen

Campws Coleg Menai yn cynnal Diwrnod Hwyl Cymunedol llawn bwrlwm

Y Glorian

Cynhelir y diwrnod ar gampws Llangefni ar 15 Mehefin

Ta-ta Tŵr Tinto

Y Glorian

Huw Tegid sy’n myfyrio hefo Tŵr y Riotinto, Caergybi ar fin cael ei ddymchwel
IMG_3060

Noson o ganu’n cloi Cymdeithas Lôn y Felin am flwyddyn arall

Y Glorian

Daeth y chwiorydd Elain a Glesni Rhys a Steffan i ddiddanu

Peraidd ganodd Pedair

Y Glorian

Roedd y noson elusennol yn Llangefni yn cynnwys cyfraniadau gan Gôr Ieuenctid Môn a Chôr Esceifiog

Virginia Crosbie AS yn cynnig y dylai ymgeiswyr ymrwymo i ymgyrch etholiadol garedicach

Y Glorian

Mae’n gofyn i holl ymgeiswyr yr etholiad cyffredinol ar yr ynys ymrwymo cynnal Ymgyrch Garedicach
IMG_2814-1

Virginia Crosbie yn plannu coed gyda Sgowtiaid Môn

Y Glorian

Bu i Virginia Crosbie ymuno â thim o wirfoddolwyr a phobl ifanc o Sgowtiaid Môn

Yr actores Elliw Haf yn rhannu troeon yr yrfa

Y Glorian

Roedd yr actores yn edrych yn ôl ar 50 mlynedd yn y byd actio mewn noson yn Llangefni

Brynsiencyn: Brwydr yn erbyn llinellau melyn

Y Glorian

Gwnaeth Virginia Crosbie AS gyfarfod â phreswylwyr anniddig ym Mrynsiencyn

Sut Ddolig fydd hi acw?

Y Glorian

Dr Huw Tegid Roberts sy’n rhoi munud i feddwl i ni ar drothwy’r ŵyl
IMG_2464

Ethol Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod yr Urdd Ynys Môn 2026

Y Glorian

Dr Manon Wyn Williams o Dalwrn sydd wedi’i hethol