calendr360

Dydd Sul 9 Mehefin 2024

Caffi Trwsio Bethel

13:00–15:00 (Am ddim)
Caffi trwsio misol wedi ei redeg gan wirfoddolwyr. Mae angen mwy o bobl handi sy’n gallu trwsio man bethau ar y grwp yma.

Dydd Sadwrn 29 Mehefin 2024

Cyngerdd Dathlu

19:00
Cyngerdd er cof am Rhian Khardani: 29/6/24, Capel Penuel Llangefni. Mae’n argyhoeddi i fod yn gyngerdd arbennig.

Dydd Sadwrn 13 Gorffennaf 2024

Eisteddfod Gadeiriol Bodffordd

11:00
Diwrnod difyr o gystadlu a dathlu doniau.  Mwy o fanylion i ddilyn. 

Dydd Mawrth 13 Awst 2024

Sioe Môn

Hyd at 14 Awst 2024
Mae Sioe Amaethyddol Ynys Môn yn nol am flwyddyn arall a rydym yn edrych ymlaen yn arw I’ch croesawu ar gyfer digwyddiad dau ddiwrnod gwych sy’n addo hwyl i’r holl deulu ynghanol …