Môn360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Ynys Môn

Cofio Iolo Trefri: “Dyn arbennig a ffarmwr heb ei ail”

Cadi Dafydd

“Roedd ei gariad o at Gymru yn fawr, ond at Sir Fôn yn anferthol,” medd cyfaill i’r gŵr busnes a ffermwr o Ynys Môn, sydd wedi marw’n 92 oed
Meinir Gwilym a'r Band yn Theatr Fach

Meinir yn swyno Llangefni

Theatr Fach Llangefni

Meinir Gwilym a’r band yn perfformio yn Theatr Fach

Cefnogi cynllun i gau ysgol gynradd leiaf Ynys Môn

Dim ond naw o ddisgyblion sydd yn Ysgol Carreglefn ger Amlwch erbyn hyn

Peraidd ganodd Pedair

Y Glorian

Roedd y noson elusennol yn Llangefni yn cynnwys cyfraniadau gan Gôr Ieuenctid Môn a Chôr Esceifiog

Virginia Crosbie AS yn cynnig y dylai ymgeiswyr ymrwymo i ymgyrch etholiadol garedicach

Y Glorian

Mae’n gofyn i holl ymgeiswyr yr etholiad cyffredinol ar yr ynys ymrwymo cynnal Ymgyrch Garedicach
IMG_2814-1

Virginia Crosbie yn plannu coed gyda Sgowtiaid Môn

Y Glorian

Bu i Virginia Crosbie ymuno â thim o wirfoddolwyr a phobl ifanc o Sgowtiaid Môn

Datblygu unedau busnes: ‘Yr her fawr ydy o le mae’r arian yn dod ar ôl Brexit’

Lowri Larsen

Cafodd y gwaith o ehangu ystad ddiwydiannol ei ddatblygu gan ddefnyddio arian Ewrop

Hanes Pont y Borth

Papur Menai

Trafferthion y Bont gan Gerwyn James

Prinder toiledau cyhoeddus ar Ynys Môn yn achosi “pryder ac embaras” i bobol ag anableddau

Elin Wyn Owen

I bobol ag anableddau anweladwy, mae ceisio dod o hyd i doiledau cyhoeddus ar yr ynys yn gallu peri pryder ac embaras, meddai dynes leol

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd

Awydd gwella dy sgiliau sgriptio?

Theatr Fach Llangefni

Bydd Manon Wyn Williams yn cynnal gweithdy sgriptio yn Theatr Fach Llangefni

Agor clybiau tebyg i’r Ffermwyr Ifanc i ffermwyr hŷn

“Ein syniad oedd creu clwb i ffermwyr dros 28 a’u teuluoedd, fel bod ganddyn nhw reswm i fynd allan a chyfarfod pobol eraill o’r gymuned amaethyddol”
404631033_788687986432313

Yr Hogan o Fôn

Catrin Angharad Jones

Ffrindiau bore oes Leah Owen sy’n hel atgofion am y ferch annwyl o Fôn.

Mesur y glaw bob bore ers 75 mlynedd

Bob bore ers 1958, mae Tom Bown o Ynys Môn wedi bod yn mesur y glawiad yn Llannerchymedd

“Sioc” wrth i gwmni cludo ym Môn fynd i ddwylo’r gweinyddwyr

Cadi Dafydd

“Does yna fyth amser da i golli’ch gwaith,” medd cynghorydd lleol wrth ymateb i’r newyddion am gwmni Gwynedd Shipping

Dyfodol gwasanaethau Cyngor Ynys Môn dan fygythiad gyda thoriadau posib

Yn ôl Arweinydd y Cyngor, nid yw’r cyllid gan Lywodraeth Cymru’n ddigon i gwrdd â’r costau ac felly bydd rhaid gwneud rhagor o doriadau

Ble mae Ynys Môn, Sky News?

Ymddangosodd graffeg o Gymru heb yr ynys wrth iddyn nhw gyfeirio at bôl piniwn sy’n rhoi Llafur ymhell ar y blaen ar drothwy’r etholiad cyffredinol

Pleidlais ‘Barn y bobol’ y gwefannau bro ar agor

Lowri Jones

Pleidleisiwch dros eich hoff stori leol gan bobol leol yn ystod 2023

Creu jôc neu business: Oes yna wahaniaeth?

Dr Edward Thomas Jones

Mae angen mwy o gomedïwyr arnom i helpu economi Ynys Môn.