Môn360

Straeon ein milltir sgwâr gan bobol Ynys Môn

Mwrdwr ar y Maes!

Stephen Williams

Sioe glwb newydd Theatr Bara Caws
CEW-2024

Dathlu ynni llanw Morlais yng ngwobrau Adeiladu Rhagoriaeth Cymru

Llinos Iorwerth

Daeth cynllun ynni llanw Morlais i’r brig yng Ngwobrau Adeiladu Rhagoriaeth Cymru (CEW) yng Ngwesty’

Rali CFFI Môn

Ffermwyr Ifanc Ynys Môn

Dewch draw i ein gweld ar Faes y Sioe yn Mona!

Beth sy’n poeni pobol ifanc cyn yr etholiad?

Cadi Dafydd

“Mae yna fwy o ffocws ar greu ffiniau yn hytrach na chreu cymdeithas ddiogel a chroesawgar”
Bethan Hughes

Argraffydd newydd i wella gofal cleifion ifanc Ysbyty Gwynedd

Llinos Iorwerth

Cyfraniad gan fusnes lleol yn galluogi gwirfoddolwyr i gynnal gweithgareddau

“Hynod drist” bod hufenfa ar Ynys Môn yn mynd i ddwylo’r gweinyddwyr

Roedd Hufenfa Mona, sydd gan ffatri gaws ger Gwalchmai ar yr ynys, eisoes wedi cyhoeddi eu bod nhw’n wynebu trafferthion ariannol
IMG-20240607-WA0007-2

Galw pawb, pawb, pawb i Rali Ffermwyr Ifanc Môn!

Ynyr Williams

Mae’n adeg brysur i glybiau Ffermwyr Ifanc Môn wrth iddynt paratoi i gystadlu yn ei rali sirol.
IMG_3754-Copy

Blwyddyn Brysur Ysgol Gyfun Llangefni

Ysgol Gyfun Llangefni

Blwyddyn 7 yn taro golwg ar eu blwyddyn gyntaf lewyrchus.

Gŵyl newydd sbon yn Llanfairpwll

Bethan Williams

Cafwyd diwrnod o hwyl a cherddoriaeth yng ngŵyl newydd Go Go Goch ym mhentref Llanfairpwll

Cyfrannwch

Ysgrifennwch eich stori eich hun a’i chyhoeddi ar y wefan hon.

Creu

Cefnogwch

Rhowch gyfraniad rheolaidd i gefnogi’n gwefannau bro.

Cefnogi

Darllenwch

Poblogaidd

Gŵyl Cefni – cystal â Dolig, meddai Huw

Bydd tre’ Llangefni yn fwrlwm o bobl yn siarad Cymraeg ac yn mwynhau dros y penwythnos

Technoleg rithwir yn dod ag ynni llanw yn fyw i ddisgyblion

Llinos Iorwerth

Plant Môn yn dathlu Diwrnod Cefnfor y Byd (6 Mehefin)

Gŵyl Cefni – rili pwysig i fi, meddai DJ newydd

Ar ôl canu yno ei hun ac efo’i band, mi fydd Tesni Hughes hefyd yn DJio yno am y tro cynta’ erioed.

Gwefannau newyddion bro: pam maen nhw mor bwysig?

Mae’r wythnos hon yn wythnos newyddion annibynnol, ac mae cymunedau Cymraeg yn arwain y gwaith o lenwi bwlch gwybodaeth a hybu gweithgarwch lleol
Y genod a'u tlysau

Llwyddiant i Lwynogod Llanfair

Llwynogod Llanfair

Llongyfarchiadau mawr i dim pêl-droed genethod o dan 13 oed Llwynogod Llanfair ar ennill y Gynghrair

Gŵyl Cefni – sicrhau ei dyfodol

Mae disgwyl mwy na 3,000 o bobl yn sgwâr trefn Llangefni ymhen deg diwrnod

Digartrefedd, gosod cyllideb yn sgil diffyg o £14m ac effaith RAAC ymhlith prif heriau Môn

Dale Spridgeon, Gohebydd Democratiaeth Leol

Mae Llinos Medi, arweinydd Cyngor Sir Ynys Môn, wedi cyflwyno’i seithfed adroddiad blynyddol

Y gwefannau bro’n chwifio baner y Gymraeg mewn ymgyrch genedlaethol

Lowri Jones

Bydd yr Wythnos Newyddion Annibynnol yn cael ei dathlu ar draws y DU yn ystod 3-9 Mehefin