Cofio Iolo Trefri: “Dyn arbennig a ffarmwr heb ei ail”

Cadi Dafydd

“Roedd ei gariad o at Gymru yn fawr, ond at Sir Fôn yn anferthol,” medd cyfaill i’r gŵr busnes a ffermwr o Ynys Môn, sydd wedi marw’n 92 oed
Meinir Gwilym a'r Band yn Theatr Fach

Meinir yn swyno Llangefni

Theatr Fach Llangefni

Meinir Gwilym a’r band yn perfformio yn Theatr Fach

Cefnogi cynllun i gau ysgol gynradd leiaf Ynys Môn

Dim ond naw o ddisgyblion sydd yn Ysgol Carreglefn ger Amlwch erbyn hyn

Peraidd ganodd Pedair

Y Glorian

Roedd y noson elusennol yn Llangefni yn cynnwys cyfraniadau gan Gôr Ieuenctid Môn a Chôr Esceifiog

Virginia Crosbie AS yn cynnig y dylai ymgeiswyr ymrwymo i ymgyrch etholiadol garedicach

Y Glorian

Mae’n gofyn i holl ymgeiswyr yr etholiad cyffredinol ar yr ynys ymrwymo cynnal Ymgyrch Garedicach
IMG_2814-1

Virginia Crosbie yn plannu coed gyda Sgowtiaid Môn

Y Glorian

Bu i Virginia Crosbie ymuno â thim o wirfoddolwyr a phobl ifanc o Sgowtiaid Môn

Datblygu unedau busnes: ‘Yr her fawr ydy o le mae’r arian yn dod ar ôl Brexit’

Lowri Larsen

Cafodd y gwaith o ehangu ystad ddiwydiannol ei ddatblygu gan ddefnyddio arian Ewrop

Hanes Pont y Borth

Papur Menai

Trafferthion y Bont gan Gerwyn James

Prinder toiledau cyhoeddus ar Ynys Môn yn achosi “pryder ac embaras” i bobol ag anableddau

Elin Wyn Owen

I bobol ag anableddau anweladwy, mae ceisio dod o hyd i doiledau cyhoeddus ar yr ynys yn gallu peri pryder ac embaras, meddai dynes leol