Prifysgol Bangor a’r Gymuned

Diweddariad ar ddatblygiadau’r Brifysgol o ddiddordeb ac o fudd i’r gymuned leol (Hydref 2023)
Cast y Werin Wydr ar lwyfan y Theatr

Un o glasuron Tennessee Williams ar lwyfan Theatr Fach

Theatr Fach Llangefni

Cyfieithiad o’r clasur Americaniadd ‘The Glass Menagerie’ ydi cynhyrchiad diweddaraf y theatr.

Ffigurau gwestai Cymru yn “ddigalon”, yn ôl y Ceidwadwyr Cymreig

Elin Wyn Owen

“Yn y flwyddyn ddiwethaf, do [mae hi wedi bod yn ddistawach],” meddai rheolwr un gwesty wrth golwg360

Deiseb yn galw am roi’r gorau i ddefnyddio’r enw Saesneg ‘Anglesey’

Dylid defnyddio’r enw Cymraeg ‘Ynys Môn’ yn unig, medd Bryn Thomas

‘Ro’n i’n Arfer Bod yn Rhywun’

Teleri Mair Jones

Yr actores amryddawn o Fôn yn lansio hunangofiant

Llinos Medi yn cyflwyno’i henw i gynrychioli Ynys Môn yn San Steffan

“Mae fy ngwreiddiau i’n ddwfn yma ar yr ynys”

Morio canu’n Moreia

Y Glorian

Cymanfa Ganu’n dychwelyd i gapel Moreia, Llangefni

Gladiatrix Gwanas a Genod y Gyfun

Ysgol Gyfun Llangefni

Bethan Gwanas yn trafod ei nofel ddiweddaraf gyda’r chweched dosbarth.

Croesawu pawb yn ôl

Ffrindiau Y Graig

Adeilad newydd Ysgol y Graig ymhen blwyddyn!