Campws Coleg Menai yn cynnal Diwrnod Hwyl Cymunedol llawn bwrlwm

Cynhelir y diwrnod ar gampws Llangefni ar 15 Mehefin

Y Glorian
gan Y Glorian

Bydd Grŵp Llandrillo Menai yn croesawu pobl i’w Diwrnod Hwyl Cymunedol ym mis Mehefin yn Llangefni.

⁠Bydd yn ddiwrnod gwych i’r teulu cyfan ac fe gynhelir llu o weithdai a gweithgareddau cyffrous a fydd yn sicr yn cynnig rhywbeth at ddant pawb.

Bydd gweithgareddau hwyliog yn rhoi blas ar y cyrsiau difyr sydd ar gael ar gampysau’r Grŵp, stondinau a gemau gan gwmnïau ac elusennau lleol, a bwyd a diod blasus i dynnu dŵr o ddannedd.

Mae’n gyfle i gael golwg ar y cyfleusterau gwych, cwrdd â staff, gofyn cwestiynau a chael cyngor gyrfaoedd.

Mae’r digwyddiadau am ddim, yn agored i bawb, ac wedi’u hanelu at:

  • Ddisgyblion ysgol a allai fod â diddordeb mewn mynd i’r coleg
  • Rhieni sydd am ymweld â’r campws i weld y cyfleusterau a siarad â’r staff
  • Trigolion lleol sydd â diddordeb mewn gweld beth sydd gan y coleg a gwasanaethau lleol i’w gynnig
  • Pobl sy’n chwilio am waith neu’n meddwl am ddechrau gyrfa newydd
  • Ac yn olaf… teuluoedd sydd am gael diwrnod llawn hwyl!

Felly, dewch draw i Goleg Menai Llangefni – chewch chi ddim o’ch siomi!

Dweud eich dweud