Llifon Jones

Llifon Jones

Gaerwen

IMG_3624

“Mae angen gwarchod y theatr amatur yng Nghymru”

Llifon Jones

Sylwadau beirniaid Gŵyl Ddrama Eisteddfod Môn eleni ar ddydd Sadwrn 4 Mai yn Ysgol Uwchradd Bodedern
IMG_3622

Howyddfab yn hwylio’r Fenai

Llifon Jones

Cafodd Derwydd Gweinyddol Gorsedd Môn gyfle i hwylio ar lannau Bro Seiriol
IMG_3620

Urddo saith i Orsedd Beirdd Môn

Llifon Jones

Cawsant eu hurddo am eu cyfraniad i’r Gymraeg ym Môn
Bro-Seiriol

Cyhoeddi Eisteddfod Môn Bro Seiriol 2025 ym Miwmares

Llifon Jones

Roedd yr haul yn tywynnu ar Gylch yr Orsedd ar lan y Fenai.

Sefydlu pwyllgor apêl yr Urdd ym mro Seiriol

Llifon Jones

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 5 Mehefin

Edrych ymlaen at Ŵyl Go go goch yn Llanfairpwll

Llifon Jones

Dyma’r tro cyntaf i’r ŵyl gael ei chynnal yn y pentref

Corau’n uno er budd Hosbis Dewi Sant

Llifon Jones

Cynhaliwyd y cyngerdd yng nghapel Rhos y Gad, Llanfairpwll

Ewch am dro i Landdwyn ‘da chi!

Llifon Jones

Mae glannau moroedd yn llefydd gwych i fynd dros fisoedd y gaeaf.