Corau’n uno er budd Hosbis Dewi Sant

Cynhaliwyd y cyngerdd yng nghapel Rhos y Gad, Llanfairpwll

Llifon Jones
gan Llifon Jones

Heno (nos Wener, 17 Tachwedd), roedd capel Rhos y Gad, Llanfairpwll dan ei sang wrth i Feibion Goronwy o ardal Benllech a Chôr Meibion Pen y bont gynnal cyngerdd er budd Hosbis Dewi Sant.

Cyflwynydd y noson oedd Rhun ap Iorwerth ac fe gafwyd unawdau gan Gwen Elin.

Clyw-wyd y ffefrynnau i gyd – o Calon Lân i Anthem o Chess, ac O Gymru i’r emyn dôn Gwahoddiad.

Cafwyd hefyd gair o ddiolch gan Jane Richardson o’r Hosbis.