Sefydlu pwyllgor apêl yr Urdd ym mro Seiriol

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar 5 Mehefin

Llifon Jones
gan Llifon Jones

Mae yna alw am wirfoddolwyr i greu pwyllgor ym Mro Seiriol er mwyn hel syniadau ar gyfer codi pres at Eisteddfod yr Urdd pan ddaw hi i Fôn yn 2026.

Cynhelir y pwyllgor nesaf ar 5 Mehefin yn Neuadd Bentref Llangoed.

Dweud eich dweud