Eisteddfod C.Ff.I Ynys Môn 2023

Croeso i flog byw Eisteddfod C.Ff.I Ynys Môn 2023

C.Ff.I Rhosybol
gan C.Ff.I Rhosybol

Croeso i flog byw Môn360, yn fyw o Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Ynys Môn 2023. Mae’r llwyfan wedi’i osod yn barod at ddiwrnod gwerth chweil o gystadlu ym Mhafiliwn Llaethdy Mona yng Nghae Sioe Mona.

Y cystadlu yn dechrau am 11 bore ma – croeso cynnes i bawb.

00:20

Canlyniad y dydd! 

Dyma yr marciau terfynnol!

00:12

Canlyniad Côr Cymysg!

00:12

Canlyniad Deuawd neu Driawd Doniol!

00:11

Canlyniad Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm 18 neu iau!

00:10

Canlyniad Unawd Sioe Gerdd neu Ffilm 19 i 30!

00:09

Canlyniad Sgets!

23:59

Canlyniad Erthygl!

23:59

Canlyniad Ensemble Lleisiol!

23:59

Canlyniad Parti Unsain!

23:58

A’r enillwyr??………. RHOSYBOL!!

Llongyfarchiada mawr i bawb! 

Ymlaen at steddfod Cymru!