Eisteddfod Sir Cynradd Ynys Môn

Dilynwch y diweddaraf o’n Eisteddfod Sir cynradd

Urdd Ynys Môn
gan Urdd Ynys Môn

Barod am ddiwrnod o gystadlu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch!

14:39

Côr bl.6 ac iau (ysgolion dros 150) 

14:39

Mwynhau’r cystadlu! Genod y Graig! 

14:38

Diolch i rhain am ei fod yn stiwardiad rhagorol heddiw! Gwych genod! 

Mae’r sylwadau wedi cau.

13:51

Pwy sydd eisio teisen 🤩🍰🧁

13:00

Haid o wariars gefn llwyfan yn barod am fwy o gystadlu!

Dyw’r sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Wariars Boded ydi’r rhai. Watchowt Meifod os daw’r rhain draw i Faldwyn!!
Mae’r sylwadau wedi cau.

12:24

Osian ag Eirian… y bownsars (clên!) wrth y drws! Da chi – ewch i brynu raffl! 

12:19

Mari Wyn Williams, Swyddog Cymunedol Ynys Môn yn hapus iawn hyd yma! Barod am brynhawn llawn cystadlu brwd.!

Dyw’r sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Da iawn Mari -pryd da ni’n cael y canlyniadau? Colli chi pnawn ma – RYGBI!!
Mae’r sylwadau wedi cau.

12:08

Diwedd ar y cystadlu bore! 

Torriad cinio tan 12:45yp 🍴

12:07

Chips 🍟 yn cael ei werthu yn y caffi nawr 🤩

Dyw’r sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Chawson nI rioed sglods mor flasus â’r rhain i ginio yn ffreutur YSTJ pa oeddem yn ddisgyblion yno!
Mae’r sylwadau wedi cau.

11:57

Grug Alaw Gough

Ysgol Gymuned Rhosybol

Unawd Telyn