Catrin Angharad Jones

Catrin Angharad Jones

Llanddaniel-fab

404631033_788687986432313

Yr Hogan o Fôn

Catrin Angharad Jones

Ffrindiau bore oes Leah Owen sy’n hel atgofion am y ferch annwyl o Fôn.

Tyrfa yn heidio i Ffair Borth

Catrin Angharad Jones

Y tywydd braf yn denu miloedd i strydoedd Porthaethwy.

Profion TB Gwartheg

Catrin Angharad Jones

A yw canllawiau profion TB gwartheg yn cyfyngu ar y niferoedd sy’n arddangos da mewn sioeau amaeth?

Bwrlwm Sioe Môn

Catrin Angharad Jones

Dilynwch gynnwrf y Primin a chofiwch ychwanegu eich sylwadau, lluniau a fidios!