Eisteddfod Sir Cynradd Ynys M么n

Dilynwch y diweddaraf o’n Eisteddfod Sir cynradd

Urdd Ynys M么n
gan Urdd Ynys M么n

Barod am ddiwrnod o gystadlu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch!

13:51

Pwy sydd eisio teisen 馃ぉ馃嵃馃

13:00

Haid o wariars gefn llwyfan yn barod am fwy o gystadlu!

Dyw鈥檙 sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Wariars Boded ydi鈥檙 rhai. Watchowt Meifod os daw鈥檙 rhain draw i Faldwyn!!
Mae鈥檙 sylwadau wedi cau.

12:24

Osian ag Eirian… y bownsars (cl锚n!) wrth y drws! Da chi – ewch i brynu raffl!聽

12:19

Mari Wyn Williams,聽Swyddog Cymunedol Ynys M么n yn hapus iawn hyd yma! Barod am brynhawn llawn cystadlu brwd.!

Dyw鈥檙 sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Da iawn Mari -pryd da ni鈥檔 cael y canlyniadau? Colli chi pnawn ma – RYGBI!!
Mae鈥檙 sylwadau wedi cau.

12:08

Diwedd ar y cystadlu bore!聽

Torriad cinio tan 12:45yp 馃嵈

12:07

Chips 馃崯 yn cael ei werthu yn y caffi nawr 馃ぉ

Dyw鈥檙 sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Chawson nI rioed sglods mor flasus 芒鈥檙 rhain i ginio yn ffreutur YSTJ pa oeddem yn ddisgyblion yno!
Mae鈥檙 sylwadau wedi cau.

11:57

Grug Alaw Gough

Ysgol Gymuned Rhosybol

Unawd Telyn

11:56

Myfi Rhys Gough

Ysgol Gymuned Rhosybol

Unawd bl 3&4

11:53

Llawer o grafu pen wrth fwrdd y beirniaid!

11:52

Mr Huw Edward Jones wedi bod yn llywio’r llong! Diolch iddo. Miss Mari Evans nesaf wrth y llyw.