Eisteddfod Sir Cynradd Ynys Môn

Dilynwch y diweddaraf o’n Eisteddfod Sir cynradd

Urdd Ynys Môn
gan Urdd Ynys Môn

Barod am ddiwrnod o gystadlu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch!

12:19

Mari Wyn Williams, Swyddog Cymunedol Ynys Môn yn hapus iawn hyd yma! Barod am brynhawn llawn cystadlu brwd.!

Dyw’r sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Da iawn Mari -pryd da ni’n cael y canlyniadau? Colli chi pnawn ma – RYGBI!!
Mae’r sylwadau wedi cau.

12:08

Diwedd ar y cystadlu bore! 

Torriad cinio tan 12:45yp 🍴

12:07

Chips 🍟 yn cael ei werthu yn y caffi nawr 🤩

Dyw’r sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Chawson nI rioed sglods mor flasus â’r rhain i ginio yn ffreutur YSTJ pa oeddem yn ddisgyblion yno!
Mae’r sylwadau wedi cau.

11:57

Grug Alaw Gough

Ysgol Gymuned Rhosybol

Unawd Telyn

11:56

Myfi Rhys Gough

Ysgol Gymuned Rhosybol

Unawd bl 3&4

11:53

Llawer o grafu pen wrth fwrdd y beirniaid!

11:52

Mr Huw Edward Jones wedi bod yn llywio’r llong! Diolch iddo. Miss Mari Evans nesaf wrth y llyw.

11:50

Bore gwych o gystadlu! 

Llongyfarchiadau I bawb hyd yn hyn🥳 

11:20

🌟🌟Cewch croeso cynnes yn caffi steddfod heddiw gan griw Cor Cymunedol yr Ynys 🌟🌟

Dyw’r sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Rhieni a ffrindiau Côr Cymunedol yr Ynys – da chi’n wych am dorchi llewys a rhoi help llaw.
Mae’r sylwadau wedi cau.

11:02

Pwy sydd eiso bap 🥓 neu sosej 🤩