Eisteddfod Sir Cynradd Ynys M么n

Dilynwch y diweddaraf o’n Eisteddfod Sir cynradd

Urdd Ynys M么n
gan Urdd Ynys M么n

Barod am ddiwrnod o gystadlu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch!

12:07

Chips 馃崯 yn cael ei werthu yn y caffi nawr 馃ぉ

Dyw鈥檙 sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Chawson nI rioed sglods mor flasus 芒鈥檙 rhain i ginio yn ffreutur YSTJ pa oeddem yn ddisgyblion yno!
Mae鈥檙 sylwadau wedi cau.

11:57

Grug Alaw Gough

Ysgol Gymuned Rhosybol

Unawd Telyn

11:56

Myfi Rhys Gough

Ysgol Gymuned Rhosybol

Unawd bl 3&4

11:53

Llawer o grafu pen wrth fwrdd y beirniaid!

11:52

Mr Huw Edward Jones wedi bod yn llywio’r llong! Diolch iddo. Miss Mari Evans nesaf wrth y llyw.

11:50

Bore gwych o gystadlu!聽

Llongyfarchiadau I bawb hyd yn hyn馃コ聽

11:20

馃専馃専Cewch croeso cynnes yn caffi steddfod heddiw gan griw Cor Cymunedol yr Ynys 馃専馃専

Dyw鈥檙 sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Rhieni a ffrindiau C么r Cymunedol yr Ynys – da chi鈥檔 wych am dorchi llewys a rhoi help llaw.
Mae鈥檙 sylwadau wedi cau.

11:02

Pwy sydd eiso bap 馃 neu sosej 馃ぉ

10:47

Dim angen colli dim or steddfod wrth ddod i’r caffi – darllediad byw o’r caffi 馃摵

10:37

Robat Seimon Jones聽

Ysgol Gymuned Rhosybol

llefaru unigol bl 3 a 4