Eisteddfod Sir Cynradd Ynys Môn

Dilynwch y diweddaraf o’n Eisteddfod Sir cynradd

Urdd Ynys Môn
gan Urdd Ynys Môn

Barod am ddiwrnod o gystadlu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch!

11:52

Mr Huw Edward Jones wedi bod yn llywio’r llong! Diolch iddo. Miss Mari Evans nesaf wrth y llyw.

11:50

Bore gwych o gystadlu! 

Llongyfarchiadau I bawb hyd yn hyn🥳 

11:20

🌟🌟Cewch croeso cynnes yn caffi steddfod heddiw gan griw Cor Cymunedol yr Ynys 🌟🌟

Dyw’r sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Rhieni a ffrindiau Côr Cymunedol yr Ynys – da chi’n wych am dorchi llewys a rhoi help llaw.
Mae’r sylwadau wedi cau.

11:02

Pwy sydd eiso bap 🥓 neu sosej 🤩

10:47

Dim angen colli dim or steddfod wrth ddod i’r caffi – darllediad byw o’r caffi 📺

10:37

Robat Seimon Jones 

Ysgol Gymuned Rhosybol

llefaru unigol bl 3 a 4

10:36

Diwrnod prysur yn y ’steddfod! 

10:26

Mae’r Caffi ar AGOR 🤩

Dewch draw am baned ☕ brechdan 🥪 diodydd oer 🧃 danteithion bendigedig 🧁🍰!

Hefyd brechdannau 🥓 a sosej ar gael 🤩

Cewch dalu ag arian parod â 💳

Dewch yn llu 🤩

Mae’r sylwadau wedi cau.

09:17

Cystadlu ar y llwyfan y neuadd wedi dechrau gyda’r llefaru bl.3+4.

Ysgrifenyddion ’steddfod yn brysur wrth bwrdd y llwyfan barod i dderbyn canlyniadau gynta y dydd. 

Pob lwc i bawb! 

08:16

Unawd Piano Bl.6 ac iau wedi cychwyn 🎼