Eisteddfod Sir Cynradd Ynys Môn

Dilynwch y diweddaraf o’n Eisteddfod Sir cynradd

Urdd Ynys Môn
gan Urdd Ynys Môn

Barod am ddiwrnod o gystadlu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch!

17:25

Cystadleuaeth olaf y dydd –

Côr Bl.6 ac iau (ysgolion hyd at 150) 

16:53

Partion Unsain! 👌👍

16:00

Llefarwyr lleol! Ysgol Rhosybol. 

15:56

Y Neuadd yn orlawn! 👌👍

15:52

Ysgol Gymuned Bodffordd 

Grwp Llafaru Bk 6 ac iau Ystlum

14:39

Côr bl.6 ac iau (ysgolion dros 150) 

14:39

Mwynhau’r cystadlu! Genod y Graig! 

14:38

Diolch i rhain am ei fod yn stiwardiad rhagorol heddiw! Gwych genod! 

Mae’r sylwadau wedi cau.

13:51

Pwy sydd eisio teisen 🤩🍰🧁

13:00

Haid o wariars gefn llwyfan yn barod am fwy o gystadlu!

Dyw’r sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Wariars Boded ydi’r rhai. Watchowt Meifod os daw’r rhain draw i Faldwyn!!
Mae’r sylwadau wedi cau.