Eisteddfod Sir Cynradd Ynys M么n

Dilynwch y diweddaraf o’n Eisteddfod Sir cynradd

Urdd Ynys M么n
gan Urdd Ynys M么n

Barod am ddiwrnod o gystadlu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch!

16:53

Partion Unsain! 馃憣馃憤

16:00

Llefarwyr lleol! Ysgol Rhosybol.聽

15:56

Y Neuadd yn orlawn! 馃憣馃憤

15:52

Ysgol Gymuned Bodffordd聽

Grwp Llafaru Bk 6 ac iau Ystlum

14:39

C么r bl.6 ac iau (ysgolion dros 150)聽

14:39

Mwynhau’r cystadlu! Genod y Graig!聽

14:38

Diolch i rhain am ei fod yn stiwardiad rhagorol heddiw! Gwych genod!聽

Mae鈥檙 sylwadau wedi cau.

13:51

Pwy sydd eisio teisen 馃ぉ馃嵃馃

13:00

Haid o wariars gefn llwyfan yn barod am fwy o gystadlu!

Dyw鈥檙 sylw hwn ddim wedi cael ei gymeradwyo eto. Dangos y sylw.

Menna Lloyd Williams
Menna Lloyd Williams
Wariars Boded ydi鈥檙 rhai. Watchowt Meifod os daw鈥檙 rhain draw i Faldwyn!!
Mae鈥檙 sylwadau wedi cau.

12:24

Osian ag Eirian… y bownsars (cl锚n!) wrth y drws! Da chi – ewch i brynu raffl!聽