Eisteddfod Sir Cynradd Ynys M么n

Dilynwch y diweddaraf o’n Eisteddfod Sir cynradd

Urdd Ynys M么n
gan Urdd Ynys M么n

Barod am ddiwrnod o gystadlu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch!

11:02

Pwy sydd eiso bap 馃 neu sosej 馃ぉ

10:47

Dim angen colli dim or steddfod wrth ddod i’r caffi – darllediad byw o’r caffi 馃摵

10:37

Robat Seimon Jones聽

Ysgol Gymuned Rhosybol

llefaru unigol bl 3 a 4

10:36

Diwrnod prysur yn y 鈥檚teddfod!聽

10:26

Mae’r Caffi ar AGOR 馃ぉ

Dewch draw am baned 鈽 brechdan 馃オ diodydd oer 馃 danteithion bendigedig 馃馃嵃!

Hefyd brechdannau 馃 a sosej ar gael 馃ぉ

Cewch dalu ag arian parod 芒 馃挸

Dewch yn llu 馃ぉ

Mae鈥檙 sylwadau wedi cau.

09:17

Cystadlu ar y llwyfan y neuadd wedi dechrau gyda’r llefaru bl.3+4.

Ysgrifenyddion 鈥檚teddfod yn brysur wrth bwrdd y llwyfan barod i dderbyn canlyniadau gynta y dydd.聽

Pob lwc i bawb!聽

08:16

Unawd Piano Bl.6 ac iau wedi cychwyn 馃幖聽

07:25

Cystadlu gwych i ddod yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch! Dewch draw am dro! Pob lwc i bawb!聽