Bwrlwm Sioe Môn

Dilynwch gynnwrf y Primin a chofiwch ychwanegu eich sylwadau, lluniau a fidios!

gan Catrin Angharad Jones

Y lansio wedi cychwyn a hogia Fleur de Lys yn diddanu!

18:09

Y Cowt yn bownsio i sŵn Calfari!! 😎😎🤟🏼🤟🏼🎶🎶🎸🎹

17:44

Llais cyfarwydd Richard Edwards neu Dic Glasgraig yn cadw trefn yn y sied gneifio! Amdani!! 💪🏼💪🏼🐑🐑

16:50

‘…..ac yn 2024, ’da ni am droi Gwlad y Medra yn ôl yn wyrdd.’ – Geiriau Llinos Medi wrth gyfarch y dorf yn stondin Plaid Cymru.

16:23

Cadi Williams a Rhys Pritchard – y ddau o Gaerwen yn Bencampwr ag Is-Bencampwr y tywyswyr ifanc. Mae dyfodol amaeth ym Môn mewn dwylo saff!

15:58

Sied gneifio🐑

15:55

Cylch y crwbanod! 🐢

15:54

424ACA09-A593-43C1-8492

Stondin Mona Tractor edrych yn wych â’r haul!

15:52

Genod drwg y ffermwyr ifanc yn y cryshar!!

15:49

Cystadleuaeth y tywyswyr ifanc yn denu torf!

15:47

21DF564F-57F8-4DEA-8CF0

Mae’r haul allan☀