Eisteddfod M么n Bro Alaw 2024

Cystadlu Nos Wener Eisteddfod M么n Bro Alaw

gan Ian Williams

Dyma blog byw yn dilyn hynt a helynt Nos Wener yn yr Eisteddfod.

22:18

馃摚馃摚Canlyniadau:

Dawns Werin Unigol Agored

馃1af – Nel Angharad Parry

馃憦馃徏馃憦馃徏馃憦馃徏馃憦馃徏馃憦馃徏馃憦馃徏馃憦馃徏馃憦馃徏

Cystadleuaeth Band Agored

馃 1af – Band Hyn Seindorf
馃2il – Band Ieuenctid Seindorf
馃3ydd – Band Canolradd Seindorf

22:18

Canlyniadau:

Dawns Werin Unigol Agored

1af – Nel Angharad Parry

Cystadleuaeth Band Agored

1af – Band Hyn Seindorf Beaumaris

2il – Band Ieuenctid Seindorf Beaumaris

3ydd – Band Canolradd Seindorf Beaumaris

22:08

Canlyniadau:

Dawns Werin Unigol Agored

1af – Nel Angharad Parry

Dawns Gr诺p Creadigol i gyflwyno stroi neu chwedl o ardal

Bro Alaw1af – Ysgol Gynradd Bodedern

Stori a Sain – 2 mewn gr诺p

1af – Lleu a Gwern

2il – Dei a Gethin

3ydd – Fflur a Mai 聽 聽 聽3ydd – Glwys ac Enlli

22:06

Canlyniadau

Deuawd Offerynnol

1af – Glwys ac Elin

Unawd Offerynnol bl10 ac o dan 19oed

1af – Lea Mererid Roberts

2il – Elin Haf Gwilliam

3ydd – Glwys Morus Williams

22:05

Canlyniadau:

Dawns Werin Unigol bl9 ac iau

1af – Sara Mererid Williams

2il – Elin Grug Roberts

Offerynnol – Ensemble Offerynnol Oedran Ysgol

1af – Lleu, Sam ac Wil

Dawns Gr诺p i Ysgolion Cynradd – Unryw Arddull hyn at 3 munud

1af – Ysgol Gynradd Bodedern

22:04

Canlyniadau:

Dawns Unryw Gyfrwng – Dawns Unigol Blwyddyn 6 ac Iau

1af – Emilia Flower Bibby

19:02

Rhaglen Eisteddfod M么n Bro Alaw 2024

Ar werth am 拢2 wrth fynedfa yr eisteddfod

18:52

Y pobl pwysig !

Mae鈥檙 sylwadau wedi cau.

18:47

Eisteddfod Bro Alaw 2024

18:46

Aelwyd Yr Ynys ac Adran Bro Alaw yn canu Alaw yn ein C芒n gan Rhydian Meilir yn agoriad yr Eisteddfod.聽