Eisteddfod Môn Bro Alaw 2024

Cystadlu Nos Wener Eisteddfod Môn Bro Alaw

gan Ian Williams

Dyma blog byw yn dilyn hynt a helynt Nos Wener yn yr Eisteddfod.

22:04

Canlyniadau:

Dawns Unryw Gyfrwng – Dawns Unigol Blwyddyn 6 ac Iau

1af – Emilia Flower Bibby

19:02

Rhaglen Eisteddfod Môn Bro Alaw 2024

Ar werth am £2 wrth fynedfa yr eisteddfod

18:52

Y pobl pwysig !

Mae’r sylwadau wedi cau.

18:47

Eisteddfod Bro Alaw 2024

18:46

Aelwyd Yr Ynys ac Adran Bro Alaw yn canu Alaw yn ein Cân gan Rhydian Meilir yn agoriad yr Eisteddfod. 

18:18

Mae Eisteddfod Môn Bro Alaw wedi agor yn swyddogol. 

Agoriad swyddogol Eisteddfod Môn Bro Alaw 2024 – Gair o groeso gan Dr Dei Huws, Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Môn Bro Alaw 2024 a Huw Goronwy Owen, Llywydd Llys Eisteddfod Môn. 

Darllen y Cywydd gan aelodau Aelwyd yr Ynys ac Uwch Adran yr Ynys. 

18:08

Pob hwyl i bawb sy’n cystadlu dros y penwythnos!