Bethan Hughes

Argraffydd newydd i wella gofal cleifion ifanc Ysbyty Gwynedd

Llinos Iorwerth

Cyfraniad gan fusnes lleol yn galluogi gwirfoddolwyr i gynnal gweithgareddau

“Hynod drist” bod hufenfa ar Ynys Môn yn mynd i ddwylo’r gweinyddwyr

Roedd Hufenfa Mona, sydd gan ffatri gaws ger Gwalchmai ar yr ynys, eisoes wedi cyhoeddi eu bod nhw’n wynebu trafferthion ariannol
IMG-20240607-WA0007-2

Galw pawb, pawb, pawb i Rali Ffermwyr Ifanc Môn!

Ynyr Williams

Mae’n adeg brysur i glybiau Ffermwyr Ifanc Môn wrth iddynt paratoi i gystadlu yn ei rali sirol.
IMG_3754-Copy

Blwyddyn Brysur Ysgol Gyfun Llangefni

Ysgol Gyfun Llangefni

Blwyddyn 7 yn taro golwg ar eu blwyddyn gyntaf lewyrchus.

Gŵyl newydd sbon yn Llanfairpwll

Bethan Williams

Cafwyd diwrnod o hwyl a cherddoriaeth yng ngŵyl newydd Go Go Goch ym mhentref Llanfairpwll

Gŵyl Cefni – cystal â Dolig, meddai Huw

Bydd tre’ Llangefni yn fwrlwm o bobl yn siarad Cymraeg ac yn mwynhau dros y penwythnos

Technoleg rithwir yn dod ag ynni llanw yn fyw i ddisgyblion

Llinos Iorwerth

Plant Môn yn dathlu Diwrnod Cefnfor y Byd (6 Mehefin)

Gŵyl Cefni – rili pwysig i fi, meddai DJ newydd

Ar ôl canu yno ei hun ac efo’i band, mi fydd Tesni Hughes hefyd yn DJio yno am y tro cynta’ erioed.

Gwefannau newyddion bro: pam maen nhw mor bwysig?

Mae’r wythnos hon yn wythnos newyddion annibynnol, ac mae cymunedau Cymraeg yn arwain y gwaith o lenwi bwlch gwybodaeth a hybu gweithgarwch lleol