Eisteddfod Môn Bro Alaw 2024

Blog Byw Dydd Sadwrn Eisteddfod Môn

gan Ian Williams

Mae ail ddiwrnod o gystadlu wedi dechrau yma yn Ysgol Uwchradd Bodedern.

Dewch draw am wledd o gystadlu eto heddiw.

09:04

Criw y gegin yn brysur wrthi’n paratoi brecwast ar gyfer cystadleuwyr cynnar yr Eisteddfod

Mae’r sylwadau wedi cau.