Rhys Meirion yn cynnal cyngerdd yn Llangefni

Cafodd gwmni Rhys Meilyr a Chôr Ieuenctid Môn ar y noson

Y Glorian
gan Y Glorian
IMG_2387

Echnos (nos Wener, 24 Tachwedd), cafwyd cyngerdd yng nghwmni Rhys Meirion yng nghapel Moreia, Llangefni.

Roedd y tenor ifanc Rhys Meilyr o Langefni yn canu hefyd ynghyd â Chôr Ieuenctid Môn o dan arweiniad Mari Lloyd Pritchard.

Roedd y capel o dan ei sang ac fe fwynhaodd pawb Dilwyn Price, Bae Colwyn yn arwain y noson yn ei ffordd ddihafal ei hun.

Diweddwyd y noson hefo pawb yn canu ‘Safwn yn y Bwlch’, hen ffefryn gan Hogia’r Wyddfa.

Ceir fideo o’u perfformiad o ‘Brenin y Sêr’, ffefryn arall gan Robat Arwyn.