Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

Yn Ynys Môn

Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
gan Ffermwyr Ifanc Ynys Môn

Y diwrnod mawr wedi cyraedd o’r diwedd! Rydym yn edrych ymlaen i croesawu phawb yma yn Mona heddiw.

17:51

Clwb Penybont yn mwynhau!! 👌🏼👍🏼

17:46

Bar Bragdy Mona wedi agor ar gyfer noswyl yr Eisteddfod! 

17:45

Dyma Richard Edwards llywydd y dydd yn ein anerchiad! 

17:44

Llongyfarchiadau enfawr i Daisy o Clwb Bodedern o Ynys Môn am ennill dysgwr y flwyddyn 2023!

17:36

Staff y caffi’n brysur! Dewch draw am ffîdan! 😋🍰🧁🥪☕

17:29

Y bar ar agor! Iechyd da! 

13:30

Dyma clwb Penmyndd o Ynys Môn yn yr cystadleuaeth Can Gyfoes! 

12:44

Canlyniad llwyfan!

Unawd dan 21

3ydd – Lea Williams o Glwyd

2il – Ffion Tomos o Sir Benfro

1af – Tomos Griffiths o Feirionydd 

12:13

2 Ganlyniad Llwyfan!

Unawd Offerynnwyr

3ydd – Noa Morgan o Fannau Brycheiniog

2il –  Eleri Davies o Faesyfed

1af – Daniel O’Callaghan o Sir Gâr

llefaru dan 16

3ydd – Martha Williams o Glwyd

2il – Trystan Evans o Sir Gâr

1af – Beca Dwyryd o Eryri 

11:42

Canlyniad gwaith cartref cyntaf y diwrnod: Creu Mosaic.

3ydd – Lea Jones o Eryri

2il – Tomos Saunders Jones o Frycheiniog

1af – Llio Williams o Glwyd