Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

Yn Ynys Môn

Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
gan Ffermwyr Ifanc Ynys Môn

Y diwrnod mawr wedi cyraedd o’r diwedd! Rydym yn edrych ymlaen i croesawu phawb yma yn Mona heddiw.

11:35

Cofiwch ymweld ag ein merched caffi ag Tepot Pridd am eich bywd blasus heddiw! Yn neuadd fwyd Hogan!

11:23

Ma hi’n dechra’ prysuro yma!

10:52

C3D528E2-CB44-4885-80D0

🎶Amserlen🎶

Dyma drefn y cystadlaethau heddiw – sylwch nad oes amseroedd cadarn felly sicrhewch eich bod yma mewn da bryd!

10:31

Cofiwch brynu raffl gan Teleri a Manon! 🤩

10:23

Mae’r cystadlu wedi cychwyn!

Yn agor yr Eisteddfod, mae’r Unawd Offerynnol 28 neu iau.

10:14

Mae Pafiliwn Cae Sioe Môn wedi ei thrawsnewid yn barod am ddiwrnod o gystadlu yma yn Sir Fôn – pob lwc i bawb!