Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

Yn Ynys Môn

Ffermwyr Ifanc Ynys Môn
gan Ffermwyr Ifanc Ynys Môn

Y diwrnod mawr wedi cyraedd o’r diwedd! Rydym yn edrych ymlaen i croesawu phawb yma yn Mona heddiw.

10:14

Mae Pafiliwn Cae Sioe Môn wedi ei thrawsnewid yn barod am ddiwrnod o gystadlu yma yn Sir Fôn – pob lwc i bawb!