Cystadleuaeth Dylunio Logo Eisteddfod yr Urdd 2026

Dyma gyfle i greu logo ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2026!

Eisteddfod Yr Urdd Ynys Môn

Dyma gystadleuaeth arbennig a chyffrous! Ydach chi, neu ydach chi’n adnabod rhywun sydd o dan 25 mlwydd oed?

Beth am ofyn iddynt ddylunio logo ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon, 2026?

Bydd y logo buddugol yn ymddangos ar holl nwyddau a werthir cyn ac yn ystod yr Eisteddfod a gynhelir ar Safle Sioe Môn, mis Mai 2026!

Dyddiad Cau: 14/06/24

Anfonwch eich dyluniadau at


Eisteddfod2026@urdd.org

Cliciwch y linc yma am fwy o wybodaeth!