Cyfarfod cyhoeddus er mwyn sefydlu pwyllgor apêl yn ardal Llanddyfnan

Eisteddfod yr Urdd 2026

gan Nia Williams

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn dod i Fôn yn 2026. Mae pob ardal angen codi arian tuag at yr Eisteddfod. Bydd cyfarfod cyhoeddus yn cael ei gynnal i sefydlu Pwyllgor Apêl Llanddyfnan nos Iau nesaf, 9 Mai am 7:00yh yn Neuadd Talwrn. Croeso i bawb.

Dweud eich dweud