Theatr Bara Caws yn cyflwyno Ffenast Siop

Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

Stephen Williams
gan Stephen Williams

Ffenast Siop gan Iola Ynyr a Carys Gwilym

Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

Nos Fercher, Mai 8fed, 7:30 yh

Tocynnau – Menter laith Môn – 07739 948 883

“Ma menopos ‘di rhoi sbectol o wirionedd yn sownd ar y nhrwyn i, jysd weithia ma hi’n stemio.”

Sioe un ddynes am Delyth yn ffeindio ei ffordd mewn bywyd yn sgil y menopos. 

Chwerthin, harthio, edliw a cholli deigryn – mi gewch chi’r cyfan.

Ymunwch â ni ar y daith arbennig hon, ac mae croeso i bawb, achos nid mater i ferched yn unig ydi’r menopos.

Meddai Iola: “Da ni’n dwy wedi dysgu bod chwerthin yn ffordd o lacio’r poen a’r ofn. Dyma gewch chi yn y sioe ac yn y sgwrs gobeithio!”

Ac i goroni’r cyfan bydd Mirsi hefyd yn ymuno â ni mewn sawl lleoliad ar hyd y daith i gynnal siop ‘pop up’ – felly dyma gyfle gwych i chi gael noson allan o chwerthin ymysg ffrindiau, i rannu profiadau ac i wneud mymryn o siopa.

Beth allai fod yn well?

Canllaw oed 14+. Defnyddir iaith gref. 

Cast – Carys Gwilym

Cyfarwyddo – Iola Ynyr

Cerddor – Osian Gwynedd

Technegydd – Llywelyn Roberts

Cynllunydd – Lois Prys

Dweud eich dweud