Eisteddfod Sir Cynradd Ynys Môn

Dilynwch y diweddaraf o’n Eisteddfod Sir cynradd

Urdd Ynys Môn
gan Urdd Ynys Môn

Barod am ddiwrnod o gystadlu yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch!

10:26

Mae’r Caffi ar AGOR 🤩

Dewch draw am baned ☕ brechdan 🥪 diodydd oer 🧃 danteithion bendigedig 🧁🍰!

Hefyd brechdannau 🥓 a sosej ar gael 🤩

Cewch dalu ag arian parod â 💳

Dewch yn llu 🤩

Mae’r sylwadau wedi cau.

09:17

Cystadlu ar y llwyfan y neuadd wedi dechrau gyda’r llefaru bl.3+4.

Ysgrifenyddion ’steddfod yn brysur wrth bwrdd y llwyfan barod i dderbyn canlyniadau gynta y dydd. 

Pob lwc i bawb! 

08:16

Unawd Piano Bl.6 ac iau wedi cychwyn 🎼 

07:25

Cystadlu gwych i ddod yn Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch! Dewch draw am dro! Pob lwc i bawb!