Ben Dant yn Hwylio Draw!

Ben Dant yn hwylio draw!

gan Plant Ysgol Llanfairpwll
IMG_0045

Y Cyngor Ysgol gyda Ben Dant

Ddoe, daeth Ben Dant i’r ysgol i ymweld â blwyddyn 2! Ahoi!

Daeth Ben Dant gyda Gruff o raglen Cyw i ffilmio hefo blwyddyn 2.  Roeddynt yn gwneud gwaith celf ac ail-gylchu ar gyfer rhaglen deledu Ben Dant sef ‘Bendibwmbwls’.

Cafodd blwyddyn 2 heulwen braf a hwyl yn chwarae a chanu. Dywedodd Enlli ac Anni Jo “Roedd o yn hwyl a sbri!! ”

Diolch i’r criw ffilmio, Gruff a Ben Dant am ddod draw. Ahoi!!