Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru

A hoffech chi ychwanegu at ein gwaith codi arian i gynnal yr Eisteddfod Cymru yma ym Môn?

Lowri Hughes
gan Lowri Hughes

Mae sawl un wedi dangos diddordeb mewn cyfrannu tuag at Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Cymru a fydd yn cael ei chynnal yma ar Ynys Môn.

Er mwyn hwyluso’r broses ‘rydym wedi paratoi tudalen Just Giving a gwelwch linc iddo isod!

https://www.justgiving.com/crowdfunding/cffimon-stedd?utm_term=4KMnZMkDE

Rydym fel mudiad yn diolch yn fawr iawn am unrhyw gyfraniad. Hoffem eich gweld ar ddiwrnod yr Eisteddfod yn mwynhau y diwrnod a fydd yn dechrau am 10yb ar 18 Tachwedd ar gae Sioe Mona.