Theatr Fach yn paratoi i lwyfannu drama

Criw brwd o actorion yn ymarfer ar gyfer drama fydd yn y theatr fis nesaf.

Theatr Fach Llangefni
gan Theatr Fach Llangefni
AE607EEA-67E2-439D-A431

Gosod y set ar y llwyfan

1C1D18A0-6ED4-4105-B65F

Ambell aelod o’r cast yn ymarfer

Mae’r haf yn gyfnod o ymlacio i lawer iawn o bobl – ond dydi hynny ddim yn wir i griw gweithgar y Theatr Fach!

Mae na griw brwd wedi dod at ei gilydd dros yr wythnosau diwethaf i ddechrau ymarfer drama fydd yn cael ei llwyfannu yn y Theatr ddiwedd Medi.

Bydd yr holl fanylion a sut mae archebu tocynnau yn cael eu rhannu yn fuan iawn gyda phawb. Ond am y tro, beth am danysgrifio i rhestr bostio’r theatr yma i gael y manylion diweddaraf.

Diolch o galon i’r criw am eu gwaith caled yn cynhyrchu, actio, peintio a bob dim arall dros yr wythnosau diwethaf! Rydyn ni’n edrych ymlaen at rannu’r gwaith gorffenedig yn fuan iawn.