Hogia’r Bonc yn codi’r to yn Llangefni

Daeth tyrfa dda i wrando ar ganu hwyliog gan griw o Fethesda

Y Glorian
gan Y Glorian

Neithiwr (nos Fercher, 8 Tachwedd) daeth oddeutu 40 o bobl Llangefni a’r cylch i wrando ar Hogia’r Bonc o Fethesda yn diddanu yn Neuadd T. C. Simpson, Llangefni.

Cafwyd noson ddifyr ac fe gafodd y gynulleidfa gyfle i gyd-ganu hefo’r hogia.

Canwyd y clasuron i gyd – Moliannawn, Santiana, Cofio dy Wyneb a Beic Peni Farthing fy Nhaid, ymhlith rhai eraill.

Gwnaeth pawb fwynhau’r noson a doedd neb isho mynd adra!!

Dweud eich dweud